Det här händer i februari


- Leder flera VD-möten på uppdrag av Västsvenska Handelskammaren. Ämnen: "Relationer och ansvarsfördelning VD/styrelse", "GDPR - Vilka konsekvenser får det och hur ska vi agera i våra verksamheter"? och "Värderingsbaserad ledning och styrning. Hur bygga företagskulturen och kompetensförsörjningen"?
- Företagsrådgivning till ägare i mellanstora/mindre bolag. I ett av bolagen ska jag upprätta ett ägardirektiv med ägaren/VD
- Coachning av mellanchefer i bolag på Large Cap
- Ledarskapsprogram för produktionschefer i ett stort börsbolag
- Samtalsledarträff med Västsvenska Handelskammaren på Casino Meteropol 
- Flera spännande lunchmöten
- Ser nog några träningsmatcher med favoritklubben ÖIS

Vill du köpa ledarskapsboken Jaga dina drömmar? Gå in på www.adlibris.com eller kontakta mig på stig@hogsta.se.


 
Kontakt uppgifter.jpg mailto:stig@hogsta.se