Det här händer i november


- Leder VD-möten på uppdrag av Västsvenska Handelskammaren. Tema:  "Företagsförvärv - hur integrera verksamheterna?", "Vilka megatrender ser vi? Hur säkerställer vi att vi inte missar någon?" , "Vilket ledarskap fordras för att börja arbeta med en ny affärsmodell? Hur lyckas mogna branscher anpassa sig till digitaliseringen"? 
- Företagsrådgivning till ägare i mellanstora/mindre bolag
- Coachning av mellanchefer i bolag på Large Cap
- Leder seminarium med ägarna för ett detaljhandelsbolag
- Lunch till lunchmöte på Stadshotellet & Asia Spa i Varberg
- Bokslutsmöte med "min" revisor
- Deltagande i branschfest på Rotpartner
- Resa till Aten och Bukarest
 - ÖIS-kval till Superettan


Vill du köpa ledarskapsboken Jaga dina drömmar? Gå in på www.adlibris.com eller kontakta mig på stig@hogsta.se.


 
Kontakt uppgifter.jpg mailto:stig@hogsta.se