Det här händer i oktober


- Leder två VD-möten på uppdrag av Västsvenska Handelskammaren. Tema: "Två praktikfall" och "Sverige och Göteborg i världen - omvärldsanalys. Ska vi investera eller ska vi vänta"?
- Ledarprogram för produktionschefer i stort börsbolag
- Företagsrådgivning till ägare i mellanstora/mindre bolag
- Coachning av mellanchefer i bolag på Large Cap
- Leder seminarium med ägarna för ett möbelvaruhus
- Fastighetsseminarium med golf
- Istanbulresa
 - ÖIS-matcher


Vill du köpa ledarskapsboken Jaga dina drömmar? Gå in på www.adlibris.com eller kontakta mig på stig@hogsta.se.


 
Kontakt uppgifter.jpg mailto:stig@hogsta.se